Druk 3D przedmiotów na podstawie zdjęć

Aby móc wytworzyć element metodą druku 3D konieczne jest posiadanie modelu 3D w wersji cyfrowej. Dokładna wycena na podstawie zdjęć nie jest możliwa. W takim przypadku zalecamy wysłać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości z prostopadłymi rzutami z każdej strony. Zdjęcia należy odpowiednio zwymiarować. W niektórych przypadkach, na tej podstawie istnieje możliwość wyceny druku 3D wraz z projektowaniem CAD