Dlaczego do wyceny druku 3D konieczny jest model 3D

Koszt usługi druku 3D zależy od wielu czynników, jak: zużycie materiałów budulcowych i podporowych, czas druku. Jedynie na podstawie symulacji na gotowym modelu 3D jesteśmy w stanie dokładnie wycenić koszty usługi.