Produkcja krótkoseryjna

Nasi klienci często mają problem ze znalezieniem opłacalnej metody wytworzenia małej partii wyrobu. Technika wtrysku często okazuje się opłacalna dopiero przy partiach większych niż 10 000 - 100 000 szt. Co zrobić jeśli potrzebne jest wyprodukowanie 50, 100 albo 500 szt. detalu możliwie niskim nakładem kosztów?

Odpowiedzią jest produkcja średnioseryjna lub małoseryjna znana również pod pojęciami: krótkoseryjna, niskonakładowa, czy niskoseryjna.

Oferujemy:

 • Krótkie serie produkcyjne przy użyciu druku 3D: FDM, SLA, SLS i innych
 • Odlewy elementów z żywic o właściwościach termoplastów i tworzyw elastycznych
 • Odlewy z silikonu, betonu, gipsu, wosku, itp.

Zależnie od wielkości partii oraz oczekiwań związanych z właściwościami finalnego produktu doradzimy jaką technikę wytwarzania zastosować.

Istnieje możliwość wykańczania produktów.

Techniki przyrostowe:

 • Brak kosztów początkowych
 • Cena zależna od wielkości wyrobu, w mniejszym stopniu od skomplikowania jego geometrii
 • Seria może składać się z kilku różnych elementów
 • Brak efektu skali, druk 3D jest zwykle opłacalny dla serii nie przekraczającej 1 tys. sztuk
 • Drukowane detale charakteryzują się specyficzną teksturą zależną od wybranej metody przyrostowej

Odlewanie:

 • Koszty początkowe związane z wykonaniem formy
 • Dłuższy czas oczekiwania na rozpoczęcie produkcji
 • Możliwość przyspieszenia produkcji zwiększając ilość form
 • Zwykle niższy koszt niż przy wytwarzaniu przyrostowym
 • Powierzchnia detali porównywalna z przedmiotami wytworzonymi metodą wtryskową