Podstawowe pojęcia

Druk 3D

Filament - żyłka / drut materiału, z którego drukowany jest model 3D. Stosowany jest w metodzie FDM / FFF. Najczęściej stosowane termoplasty to: PLA, ABS, PETG, TPU, PC. Filamenty dostępne są przeważnie w wielu wariantach kolorystycznych.

FFF, FDM, SLA, SLS, CJP, MJP, DMLS - są to jedne z metod addytywnych (druk 3D). Więcej o metodach szybkiego prototypowania.

Rapid prototyping - szybkie prototypowanie. Procesy budowy przedmiotów w oparciu o modele 3D, najczęściej metodami druku 3D (wytwarzanie przyrostowe).

RepRap - koncepcja samoreplikującej się drukarki 3D. Jest to ruch open source, powołany w 2005r.

Support (podpora) - wymagany w niektórych metodach druku 3D dla geometrii pochylonych względem stołu roboczego. Podpory są usuwane po ukończeniu drukowania.

Wypełnienie - drukowane przedmioty w metodzie FDM / FFF mogą różnić się stopniem wypełnienia. Ograniczenie wypełnienia wpływa korzystnie na koszt druku 3D. Wypełnienie najczęściej waha się w granicach 15-30% dla zwykłych przedmiotów oraz 50-100% dla części obciążonych mechanicznie.

Wysokość / grubość warstwy - przekłada się na jakość uzyskanej powierzchni. Dla metody FDM /FFF wynosi ona zwykle od 0,1 do 0,25 mm.

Projektowanie

CAD - (ang. Computer Aided Design) - projektowanie wspomagane komputerowo. Cyfrowe modelowanie geometryczne przy pomocy sprzętu i oprogramowania. Oprogramowanie pozwala odwzorować geometrię przedmiotu, sposób współpracy elementu w złożeniu. Może również zawierać informacje technologiczne, jak odchylenia, stosowany materiał. Przykłady oprogramowania to: AutoCAD, Solidworks, Inventor, FreeCAD, OpenSCAD, NX, Autodesk Fusion 360.

CAM - (ang. Computer Aided Manufacturing) - komputerowe wspomaganie wytwarzania. Łączy fazę projektowania i wytwarzania produktu. Program w oparciu o model 3D lub rysunek 2D dodaje ścieżki narzędzi. Postprocesor zamienia je na funkcje rozpoznawalne dla maszyny.

Cięcie modelu (Slicing) - zamiana modelu 3D w kod (g-code) zrozumiały dla drukarki 3D. Najbardziej popularne oprogramowanie do cięcia modeli to: Cura, Simplify3D, Slic3r, MatterControl.

Modelowanie 3D - proces tworzenia i modyfikacji obiektów trójwymiarowych. Modelowanie 3D dzieli się na modelowanie bezpośrednie oraz modelowanie parametryczne.

Modelowanie bezpośrednie, polega na swobodnej pracy na powierzchni zewnętrznej obiektu. Ta metoda sprawdza się najlepiej przy obiektach o skomplikowanej powierzchni, gdzie dokładność nie ma dużego znaczenia. Stosowana często do wizualizacji wnętrz, obiektów organicznych.

Modelowanie parametryczne - metoda oparta na stosowaniu parametrycznych cech konstrukcyjnych. Na tego rodzaju modelowaniu opiera się większość oprogramowania CAD, a jego przewagą jest łatwość wprowadzenia dokładnych zmian w obiekcie.

Renderowanie - tworzenie wizualizacji 3D. Pomaga zapoznać się z aspektami wizualnymi produktu, pomieszczenia, itp. przed przystąpieniem do produkcji, realizacji. Wizualizacja symuluje odbicie światła, cienie, fakturę przedmiotów. Może występować w formie statycznych zdjęć lub animacji.

Skanowanie 3D - szybkie i precyzyjne odwzorowanie przedmiotów. Produktem skanowania 3D jest chmura punktów, która zostaje przekształcona w siatkę trójkątów. Taki model 3d może zostać następnie przekształcony w plik w formacie CAD, ułatwiając późniejsze poprawki i modyfikacje. Najczęstszymi metodami skanowania na rzecz druku 3D, jest skanowanie z pomocą światła strukturalnego oraz fotogrametria.

STL - format pliku opisujący obiekt przy pomocy siatki trójkątów. Jest uznawany za standard w metodach szybkiego prototypowania. Dowiedz się więcej o tym jak poprawnie przygotować plik .STL.