Ograniczenia druku 3D

Każda metoda druku 3D ma swoje ograniczenia. Jest to związane z procesem, który zachodzi, aby wytworzyć dany obiekt.

Druk FDM / FFF

  • Minimalna grubość ścianek

minimalna grubość ścianek powinna wynosić minimum 0,5 mm, zalecamy jednak grubość 1mm lub większą.

  • Podpory, przewieszenia

Wiele modeli do poprawnego wydruku potrzebuje podpór (ang. support). Oprogramowanie generuje podpory w miejscach, gdzie elementy modeli znajdują się pod kątem poniżej 45-50 stopni względem stołu drukarki. W miejscu, w którym podpory stykają się z modelem mogą być niższej jakości. W przypadku, gdy na element ma działać obciążenie, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na aspekty wytrzymałościowe elementu. W drugiej kolejności na to, aby podpór było możliwie jak najmniej, mając na uwadze również inne ograniczenia.

  • Ostre kąty

Drukarka wyposażona jest w głowicę o określonej średnicy dyszy. Wiąże się to z niemożliwością uzyskanie idealnie prostych kątów. W przypadku gdy kąt jest ostry (poniżej 20 stopni), obszar na końcach może zostać pominięty/skrócony przez oprogramowanie. Jest to związane z minimalną grubością ścianki.

  • Podstawa powinna być płaska

Początkowe warstwy modelu są nadrukowane na stół roboczy. Powierzchnia styku powinna być maksymalnie płaska.

  • Wytrzymałość

Przedmioty drukowane metodą FDM / FFF mają mniejszą wytrzymałość wzdłuż osi Z. Przy elementach, na które działają obciążenia zawsze pozycjonujemy model w najkorzystniejszy możliwy sposób.

Druk SLS

  • Minimalna grubość ścianki - 0,8 mm

Druk CJP

  • Minimalna grubość ścianki - 2 - 3 mm
  • Minimalna grubość detali - 0,5 mm

Druk SLA / MJP

  • Praktycznie brak ograniczeń związanych z geometrią przedmiotu