Ograniczenia druku 3D

Każda metoda druku 3D ma swoje ograniczenia. Jest to związane z procesem, który zachodzi, aby wytworzyć dany obiekt.

Druk FDM / FFF

 • Minimalna grubość ścianek

minimalna grubość ścianek powinna wynosić minimum 0,5 mm, zalecamy jednak grubość 1 mm lub większą.

 • Podpory, przewieszenia

Wiele modeli do poprawnego wydruku potrzebuje podpór (ang. support). Oprogramowanie generuje podpory w miejscach, gdzie elementy modeli znajdują się pod kątem poniżej 45 - 50 stopni względem stołu drukarki. W miejscu, w którym podpory stykają się z modelem mogą być niższej jakości. W przypadku, gdy na element ma działać obciążenie, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na aspekty wytrzymałościowe elementu. W drugiej kolejności na to, aby podpór było możliwie jak najmniej, mając na uwadze również inne ograniczenia.

 • Ostre kąty

Drukarka wyposażona jest w głowicę o określonej średnicy dyszy. Wiąże się to z niemożliwością uzyskanie idealnie prostych kątów. W przypadku gdy kąt jest ostry (poniżej 20 stopni), obszar na końcach może zostać pominięty/skrócony przez oprogramowanie. Jest to związane z minimalną grubością ścianki.

 • Podstawa powinna być płaska

Początkowe warstwy modelu są nadrukowane na stół roboczy. Powierzchnia styku powinna być maksymalnie płaska.

 • Wytrzymałość

Przedmioty drukowane metodą FDM / FFF mają mniejszą wytrzymałość wzdłuż osi Z. Przy elementach, na które działają obciążenia zawsze pozycjonujemy model w najkorzystniejszy możliwy sposób.

Druk SLA

 • Minimalna grubość ścianek

Minimalna grubość ścianek powinna wynosić minimum 0,4 mm, zalecamy jednak grubość 0,6 mm lub większą. Drobne detale na powierzchni, poniżej 0,1 mm, mogą zostać pominięte przez program.

 • Minimalna średnica otworu

Zalecana średnica otworu to minimalnie 0,5 mm.

 • Podpory, przewieszenia

Każdorazowo wydruk SLA wymaga wygenerowania podpór, które następnie są usuwane. Modele orientowane są tak, aby powierzchnia styku podpór z modelem znajdowała się w miejscach najmniej istotnych oraz ich ilość była możliwie jak najmniejsza.

 • Wytrzymałość

Przedmioty drukowane metodą SLA wykazują zwykle większą kruchość od druków FDM / FFF jednak cechuje je znacznie dokładniejsze odwzorowanie detali.

Druk SLS

 • Minimalna grubość ścianki - 0,8 mm

Druk CJP

 • Minimalna grubość ścianki - 2 - 3 mm
 • Minimalna grubość detali - 0,5 mm