Druk 3D w medycynie

W ostatnim czasie, mieliśmy możliwość podjęcia współpracy przy bardzo ciekawym projekcie. Wydrukowaliśmy modele czaszki pacjenta po wypadku.

Nasz udział obejmował m.in. pomoc w doborze odpowiedniego materiału przy uwzględnieniu okoliczności wykorzystania druku oraz optymalizacja modeli opracowywanych na podstawie tomografii komputerowej pod możliwości druku przestrzennego.

Lekarze z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej przy ul. Przybyszewskiego potrzebowali wydruku, w celu przysposobienia się do operacji polegającej na rekonstrukcji czaszki pacjenta po ciężkim urazie i doznanych w jego wyniku obrażeniach w obrębie m.in. kości czołowej oraz nosowej. Na podstawie wydruku obrazującego rzeczywisty kształt struktury kostnej pacjenta, chirurdzy dokonali oceny skali obrażeń i opracowali schemat przebiegu operacji.

Wydrukowana czaszka posłużyła przede wszystkim, jako model do szczegółowej kalkulacji wielkości i kształtu osadzonych w miejscach ubytków protez oraz ustalenia linii precyzyjnego cięcia kości. Pozwoliło to zminimalizować ryzyko wystąpienia licznych powikłań pozabiegowych, takich jak m.in. uszkodzenie wzroku, dróg łzowych czy zmysłu powonienia u pacjenta.

Operacja przebiegła pomyślnie – pacjent odzyskał swój dawny wygląd, a dzięki umiejętnościom wykwalifikowanej kadry lekarskiej (i naszym skromnym wkładzie) obyło się bez poważnych powikłań.

W ramach współpracy medycznej, drukowaliśmy również kości strzałkowe oraz elementy kości czaszki dla innych pacjentów po ciężkich urazach. Do tej pory wydrukowaliśmy już ponad 10 modeli różnych kości.