Luz między współpracującymi częściami

Luz pomiędzy częściami w złożeniach (np. otwór – wałek) powinien wynosić min. 0,5mm.