Druk 3D profili

Jeżeli chcą Państwo wydrukować profil lub podobny element ale nie posiadają Państwo modelu 3D, przeważnie wystarczające jest wysłanie rysunku 2D w formacie .dwg