Dostosowanie Programu Cura 2.5 do druku 3D z dwiema dyszami

Popularne oprogramowanie Cura w aktualnie najnowszej wersji nie wspiera druku dwoma dyszami dla dowolnej maszyny. Ma się to zmienić dopiero w wersji 2.6. Poradnik kierujemy do osób posiadających drukarkę dwugłowicową, które chciałyby mieć możliwość wykorzystania w pełni swojej maszyny z tym oprogramowaniem. Nie gwarantujemy poprawnego działania, jest to opcja eksperymentalna.

Zaczniemy od lokalizacji folderu „resources”, który powinien znajdować się pod ścieżką: „C:Program FilesCura 2.5resources”, chyba, że podczas instalacji została podana inna.

Przechodzimy do folderu „definitions”. Tam należy dodać naszą nową drukarkę. Za przykład posłuży nam nazwa „chimera_dual”. Kopiujemy plik „ultimaker_original_dual.def.json” i zamieniamy jego nazwę na „chimera_dual.def.json”. Otwieramy plik przy pomocy edytora tekstu (polecamy notepad++).

Wprowadzenie nowej drukarki 3D, szkolenie z druku 3d poznań, druk 3d slicer, cura, simplify 3d, slic3r

Wprowadzenie nowej drukarki 3D

Zmieniamy pola: „id”, „name”, „inherits”, opcjonalnie „category”.

W „overrides” zmieniamy obszar roboczy oraz startowy („machine_start_gcode”) i końcowy („machine_end_gcode”) gcode, pamiętając aby kolejne komendy oddzielać znakami „n”.

Na koniec zmieniamy również nazwy ekstruderów („machine_extruder_trains”). W tym przykładzie użyliśmy nazwy „chimera_1” oraz „chimera_2”.

Teraz należy zdefiniować nowe ekstrudery. Przechodzimy do folderu „C:Program FilesCura 2.5resourcesextruders”. Kopiujemy pliki: „ultimaker_original_dual_1st.def.json” oraz „ultimaker_original_dual_2nd.def.json” zmieniając ich nazwy odpowiednio na „chimera_1.def.json” oraz „chimera_2.def.json”.

definicja nowych ekstruderów 3D, druk 3D serwis, oprogramowanie, nauka, szkolenie, slicery,

definiowanie ekstruderów

W nowych plikach zmieniamy pola: „id”, „machine”. Analogicznie zmieniamy plik z drugim ekstruderem. Jeżeli firmware drukarki zawiera w sobie informację o odległości między dyszami powinniśmy zamienić wartość „machine_nozzle_offset_y”: { „default_value”: 21.6 } na „0.0” w pliku z drugim ekstruderem. W innym przypadku zamienić na prawidłową odległość, wcześniej używaną w programach do cięcia modeli.

Jeżeli wszystkie zmiany udało nam się poprawnie wprowadzić to nowa drukarka powinna zostać dodana do managera w programie. Wybieramy ją i cieszymy się dwudyszowym drukiem.

druk 3d dwugłowicowy, druk 3d kilka materiałów, kolorów, podpory rozpuszczalne

Cura dual extruder